About

I am Serkan Yurekli. I studied Mechanical Engineering at Istanbul Technical University. When I was a kid, I loved to play with Lego’s. Because I enjoyed building stuff. Maybe this explains why I studied engineering. And making puzzles… I think I get the same taste of playing my Lego’s.

My first puzzle school is Akıl Oyunları Puzzle Magazine. I took a step to the puzzle world.The magazine was one of its kind in the early years, and there were many excellent puzzles in it. As a loyal follower of the magazine back then, I never thought that someday I would be the chief editor of it. But this is where I stand now.

I have been making puzzles since 2005. It started as a challenge of inventing new puzzle types, but it has transformed into making puzzles in already existing types. The aim of this blog is publishing those inventions, that were not commonly used except one or two contests. I will post them here under a category and keep a list of all the puzzle types I’ve invented so far.

I am also hoping to collect all past online contests here. Actually this blog will be a collection of all puzzle stuff I have made in my 7 years of puzzlemaking. It will be a personal library of mine.

Of course, I will publish some puzzles from time to time. Those will include well-known types as well as my new inventions & not-so-familiar types.

I haven’t given a thought about being an engineer or a puzzlemaker. My one and only purpose was writing literary works. But I haven’t yet been able to do it properly, because it is very time-consuming and not so practical for earning a living. One of the things I want to do with this blog is writing in my own language under a separate category.

About the blog name: For the last two years, we have been working with Deb Mohanty, who is the “everything” of  LMI website. In one of our chats we used the term “puzzle robot”.  I liked it so much and here it became the name of this blog. I hope it will be satisfying for everyone. Also welcome to email me at yureklis -at- gmail -dot- com

God bless you all!

Anadili Türkçe olanlar için, yukarıdakinini birebir tercümesi değildir:

Adım serkan, peder beyden aldığım soyadı Yürekli. Avusturya’nın Dornbirn memleketinde doğmakla beraber, 4-5 yaşlarında Türkiye’ye kesin dönüş yapan bir ailenin mensubuyum. Türkiye Eğitim Sistemi ile ilk tanışıklığım Denizli’nin Dokuzkavaklar mahallesinde yer alan, adını şimdilerde bilmediğim ilkokulunda oldu. Akabinde, Denizli’nin şimdilerde, sadece bir mahalle hâline gelip, adı Çerkez Mahallesi olarak değiştirilen Akköy eski ilçesinin, o zaman tek bir tane olan ilkokulunda eğitimime devam ettim. İlkokul öğretmenim ismi Muzaffer Ayan’dır. Kendisi hatırladığım kadarıyla Erzurumluydu, çok sert vururdu, tombiş elleri, güzel bıyıkları vardı ve sürekli bana başına masaj yaptırırdı.

Eğitim hayatımın ortaokul kısmına yine Akköy Ortaokulu’nda başladım; ama orta 1’in ardından, Sayın Emmimin: ” Bu çocuk buralarda harcanır gider” teşvikiyle Denizli Cumhuriyet Ortaokulu’na geçtim. Seneler süren yatılı eğitimimin akabinde, gocaman bir puan alaraktan 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’ne yerleştim.

2005’ten bu yana faal olarak zeka oyunlarıyla ilgilenmekteyim. Bir sürü bir şeyler yaptım, bir sürü bir şeyler de yapıyoruz. Az çok biliyorum zeka oyunlarını.

Üniversite yıllarında gayem Türk Edebiyatı’nı değiştirmekti, şimdilerde ise bunun seviyesi aşağıya düşmekler beraber, başka şeyleri değiştirmeye gayret ediyorum.

Ne çok aklı başında, ne de az aklı başında bir adam olmakla beraber, saf akıl ve mantık isteyen bir iş yapmaktayım.

Herkese başarılar dilerim,

Bana ulaşmak, yazmak ve alanımla ilgili bir şeyler sormak derdine düşmüşseniz eğer, e postam adresim: yureklis [at] gmail [nokta] com ya da serkan [at] akiloyunlari [nokta] com (bu şekilde yazmamın sebebi, spam mailden korunma adına, genelde böyle yapıyorlar)

serkan Yürekli

3 Responses to About

  1. elzzup says:

    sooo whats the story of 2021 ?

  2. yureklis says:

    The reason is that: “Everything that has …” : http://www.youtube.com/watch?v=orXDu3Stb-c

  3. Pingback: Matrak Çıplak Kare Bulmaca Ligi | ·˙˚ Ön Beyin ˚˙·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s